Telenor Research

Telenor Research je spoločnosťou Telenor pre výskum. Jednotka vedie výskum a poskytuje konzultácie založené na výskume na témy, ako sú poznatky zákazníkov, skúsenosti so službami, organizačné inovácie, konkurencia, veľké údaje, digitálne služby, inteligentné budúce siete, bezpečnosť, identita a robustnosť. Spoločnosť Telenor Research poskytuje analýzu založenú na výskume a strategické odporúčania pre Telenor Group, ako aj pre jednotlivé obchodné jednotky na trhoch spoločnosti Telenor. Poslaním spoločnosti Telenor Research je vytvoriť pre spoločnosť Telenor obchodnú hodnotu prostredníctvom aplikovaného výskumu – „Vytváranie poznatkov na definovanie budúcnosti“.