Domov

Telenor Group je medzinárodným poskytovateľom tele, dátových a mediálnych komunikačných služieb.

Telekomunikačný priemysel hrá čoraz dôležitejšiu úlohu v každodennom živote ľudí.

Vízia, poslanie a hodnoty vyjadrujú, kam smeruje Telenor, a úlohu, ktorú bude hrať ako pri transformácii života ľudí, tak aj pri rozširovaní a napredovaní spoločnosti.

telenor

Vízia

Telenor poskytuje silu digitálnej komunikácie, ktorá umožňuje každému zlepšiť si život, vybudovať spoločnosti a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre všetkých. Vízia posilnenia spoločností je jasná výzva na akciu. Prináša dôležitú infraštruktúru, nové služby a produkty, ktoré stimulujú pokrok, zmenu a zlepšenie.

Misia

Telenor je tu, aby sme pomohol svojim zákazníkom. Cieľom je pomôcť zákazníkom získať plné výhody pripojenia. Úspech sa meria tým, ako nás vášnivým spôsobom propagujú.

Hodnoty

Hodnoty slúžia ako sprievodca pre každodennú prácu. Popisujú, ako by mal Telenor slúžiť zákazníkom a spolupracovať ako kolegovia.

Telenor Group má:

160 rokov histórie

214 miliónov predplatiteľov

   131 milárd v tržbách